Podział nieruchomości

Posiadając nieruchomość o dużej powierzchni właściciel może chcieć sprzedać (lub na przykład przekazać w formie darowizny) jedynie jej określoną część. Nie może jednak zrobić tego bez uprzedniego formalnego podzielenia jej na mniejsze fragmenty. Poniżej opisujemy w sposób ogólny tę procedurę.

Podział nieruchomości, dotyczący najczęściej działek, jest procesem mającym na celu wydzielenie dwóch lub więcej nowych nieruchomości z własnymi księgami wieczystymi. Procedura podziału jest ściśle określona przepisami (prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami) oraz wykonywana jest wyłącznie przez uprawnionego geodetę. Dodatkowo spełnione muszą zostać warunki stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czas potrzebny na przeprowadzenie podziału nieruchomości bywa bardzo zróżnicowany. Zależy między innymi od lokalizacji, stanu prawnego, dostępności dokumentacji i innych czynników. Należy jednak zakładać, że cały proces potrwa od kilku tygodni aż do kilku miesięcy, więc dobrym rozwiązaniem jest zaplanowanie go z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem procedur podziałowych głównie w rejonie Wrocławia, Poznania oraz Leszna - województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Obsługujemy także klientów z województwa lubuskiego.